Agnieszka Chwiałkowska jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych oraz wspiera zespół projektów infrastrukturalnych. Z kancelarią WKB jest związana od 2006 roku. Od ponad 10 lat doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych, w szczególności w branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Jako dyplomowany ekspert ds. funduszy europejskich wspiera klientów również w sprawach związanych z ubieganiem się o przyznanie środków unijnych oraz ich rozliczaniem. Doradza także w projektach związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Agnieszka Chwiałkowska

Agnieszka Chwiałkowska

źródło: Materiały Prasowe

Anna Wojciechowska współkieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk. Ściśle współpracuje również z zespołami fuzji i przejęć oraz prawa własności intelektualnej i TMT.

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

źródło: Materiały Prasowe

Do zespołu WKB dołączyła w 2013 roku.

PS