Ostateczny tekst dokumentu został w tym tygodniu uzgodniony przez pięć frakcji Parlamentu Europejskiego: Europejską Partię Ludową, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy, Zjednoczonej Lewicy Europejskiej oraz Zielonych.

Projekt rezolucji stwierdza, że "niedawne wydarzenia w Polsce, w szczególności polityczny i prawny spór dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego i nowych przepisów dotyczących jego funkcjonowania (...) doprowadziły do powstania obaw dotyczących zdolności Trybunału Konstytucyjnego do obrony konstytucji i zagwarantowania poszanowania rządów prawa". Dlatego też wzywa rząd PiS do uszanowania, opublikowania i pełnego wprowadzenia w życie wyroku TK z 9 marca.

W rezolucji zaznaczono też, że PE podziela obawy wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa (w ubiegłym tygodniu był z wizytą w Warszawie) co do możliwości powstania dwóch równoległych systemów prawnych, co w efekcie doprowadziłoby do niepewności prawnej.

Europarlament oczekuje też od polskich władz pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej. W swojej opinii stwierdziła ona, że osłabianie efektywności trybunału "podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa w Polsce". Gdyby do wdrożenia zaleceń komisji jednak nie doszło, zdaniem europosłów Komisja Europejska powinna prowadzić dialog w ramach procedury kontroli praworządności, która powinna wyjaśnić, czy istnieje systemowe zagrożenie dla demokratycznych wartości i rządów prawa w Polsce; przyjmując z zadowoleniem zapewnienie Komisji, że dialog z polskimi władzami będzie odbywał się sposób bezstronny, oparty na dowodach i współpracy; wzywając Komisję do uruchomienia, w przypadku braku zastosowania się polskiego rządu do rekomendacji Komisji Europejskiej, drugiego etapu procedury i wydania 'rekomendacji dotyczącej rządów prawa' oraz zaoferowania Polsce wsparcia w przygotowaniu rozwiązań, które wzmocnią rządy prawa" - napisano w projekcie rezolucji.

EŚ/tvn24.pl