Zostaną nimi Bogusław Banaszak i Mariusz Muszyński. Z końcem miesiąca kończą się czteroletnie kadencje Hanny Suchockiej i Krzysztofa Drzewickiego.

Informację o wyborze nowych przedstawicieli Polski w Komisji Weneckiej potwierdził na antenie radiowej Trójki minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w komisji jej członkowie nie mogą uczestniczyć w wydawaniu opinii na temat swoich krajów.

Prof. Bogusław Banaszak jest konstytucjonalistą, autorem kilku opinii zleconych przez PiS, które kwestionowały wybór pięciu sędziów TK wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji oraz orzekanie przez trybunał z pominięciem tzw. ustawy naprawczej. Wyraził też w nich pogląd, że złożenie ślubowania przed prezydentem jest bezwzględnym warunkiem objęcia urzędu sędziego TK.

Dr hab. Mariusz Muszyński z UKSW to z kolei prawnik wybrany przez obecną większość parlamentarną na sędziego trybunału, ale niedopuszczony do orzekania.