Od 50 do 300 tys. zł zadośćuczynienia żądają w imieniu klientów kancelarie odszkodowawcze. Przeciętny okres likwidacji szkody przez ubezpieczycieli przekracza ustawowe limity 30 i 90 dni. O wysokości wypłat decyduje faktyczny związek ze zmarłym, a nie stopień pokrewieństwa.
W trzy miesiące od wejścia w życie przepisów dających prawo do uzyskania zadośćuczynienia z powodu krzywdy i cierpienia po śmierci osoby bliskiej w nieszczęśliwych wypadku zgłaszane są już pierwsze roszczenia uprawnionych.
- Obecnie mamy zgłoszonych kilka takich szkód z całej Polski.- mówi Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU.