16 września 2014 r. i 6 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze oraz odwołania od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej.

W wyroku z 6 kwietnia 2016 r. TK orzekł, że art. 420 par. 2 kodeksu wyborczego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 165 ust. 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że kompetencja gminy do samodzielnego wydzielania okręgów powinna być równoważona możliwością działań organów wyborczych. W tym zakresie musi jednak przysługiwać kontrola sądowa.

W ocenie trybunału, możliwość weryfikacji działalności organu władzy publicznej w zakresie tworzenia okręgów wyborczych dotyczy bezpośrednio konstytucyjnego prawa wyborczego. Z tego względu brak sądowej kontroli uchwały PKW dotyczącej podziału okręgów wyborczych narusza prawo do sądu. Uniemożliwia bowiem ocenianie prawidłowości podziału na okręgi wyborcze w toku postępowania wyborczego przez niezależny sąd.

Zdanie odrębne zgłosił sędzia Piotr Pszczółkowski.

Rozprawie przewodniczył Prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.

PS/źródło: TK