W ocenie rzecznika praw obywatelskich regulacje dotyczące prawa sędziego do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia są zbyt ogólne. Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiedziało zmiany w prawie.

Obecnie w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych brakuje określenia jakichkolwiek przesłanek czy warunków udzielenia sędziemu urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z przepisami przyznaje go minister sprawiedliwości, a odmowa - z racji tego, że nie jest decyzją administracyjną- nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Na ten problem zwróciło uwagę również Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Justitia”. W jego ocenie uregulowanie uprawnień sędziego do urlopu dla poratowania zdrowia w tak mało skonkretyzowany sposób nasuwa wątpliwości konstytucyjne.

RPO wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.

W odpowiedzi minister poinformował, że przedstawiona sprawa została uwzględniona w przygotowywanym projekcie zmian do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt ma zapewnić transparentność i weryfikację decyzji dotyczącej urlopu.

PS/źródło: RPO