Wybory prezesa miały miejsce podczas odbywającego się w weekend zjazdu delegatów. Na sędziego Markiewicza głosowały 124 osoby, 24 było przeciw, trzy wstrzymały się od głosu.

Piastujący przez ostatnie sześć lat stanowisko prezesa sędzia Maciej Strączyński w ostatniej chwili nieoczekiwanie wycofał się z rywalizacji. W zarządzie stowarzyszenia znaleźli się także m.in. sędziowie: Rafał Puchalski, Bartłomiej Przymusiński (który w 2013 r. przegrał z sędzią Strączyńskim w wyborach o prezesurę), Arkadiusz Tomczak, Małgorzata Dziemianowicz i Wojciech Buchajczuk.

Krystian Markiewicz dotąd sprawdził się jako rzutki szef śląskiego oddziału Iustitii. Powszechne uznanie zdobył też jako współinicjator projektu edukacji prawnej młodzieży pod hasłem „Lex bez łez”. Orzekanie łączy z pracą naukową. Jest doktorem habilitowanym, adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego. W niedawnej rozmowie z Prawnikiem deklarował, że po objęciu sterów w Iustitii nie planuje przeprowadzać rewolucji, na pewno jednak postara się zdynamizować zarządzanie stowarzyszeniem.

ESZA