Prace polskiego zespołu Wolf Theiss koordynował radca prawny Dariusz Harbaty. Jest on również pełnomocnikiem Rockaway Capital w ramach wezwania ogłoszonego przez podmiot zależny Rockaway Capital na mniejszościowy pakiet akcji Travelplanet.pl S.A.

PS