Konferencja ma na celu ukazanie interdyscyplinarnego charakteru prawa własności intelektualnej oraz roli jaką ono odgrywa w sektorze farmaceutycznym.

Wystąpienia konferencyjne dotyczyć będą m.in. tematyki prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Organizatorami wydarzenie jest Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia: https://ippharma.wordpress.com.

Prawnik.pl objął patronat nad wydarzeniem.

PS