Problem podwyższonych od 1 stycznia 2016 r. stawek poruszył w swojej interpelacji do ministra sprawiedliwości poseł Marek Polak z PiS. „Docierają do mnie zaniepokojone głosy klientów, dla których dwukrotny wzrost opłat stanowi poważne utrudnienie w dostępie do usług prawniczych. W sprawach z zakresu prawa pracy, poszkodowani pracownicy z pewnością niejednokrotnie będą rezygnować z dochodzenia swoich praw przed sądem ze względu na wysokie koszty reprezentacji. Stawki za reprezentacje z urzędu niewiele się zmieniły. Nadal istnieje nierówność w prawie co do zwrotu kosztów procesu stron samo reprezentowanych w postępowaniu. W ocenie klientów wprowadzone zmiany mogą obniżyć jakość usług reprezentantów z urzędu, którzy są gorzej opłacani od reprezentantów z wyboru” – czytamy w piśmie posła, przytoczonym we wtorek przez portal rp.pl.
Polak zapytał resort o ocenę skutków rozporządzenia MS (wydanego jeszcze przez poprzedniego ministra, Borysa Budkę z PO) i możliwość jego ewentualnej zmiany „tak aby dostępność usług adwokackich i radcowskich nie obniżała się”.

W odpowiedzi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł napisał, że rozwiązania przyjęte w rozporządzeniach z 22 października 2015 r. „są aktualnie przedmiotem analizy w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kątem potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian”.