Patrycja Zawirska / Media / Materialy prasowe

Dr Rafał Morek, adwokat, doradza w zakresie inwestycji budowlanych i transakcji gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w praktyce rozstrzygania sporów reprezentując klientów przed sądami państwowymi i trybunałami arbitrażowymi. Występuje także w charakterze negocjatora, mediatora lub arbitra. Brał udział w ponad czterdziestu postępowaniach prowadzonych na podstawie regulaminów arbitrażowych m.in. SA KIG, ICC, ICSID, UNCITRAL, CAS, SA Lewiatan i SIDIR. Jest równolegle pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem wielu publikacji dotyczących rozstrzygania sporów i prawa prywatnego.

Dr Patrycja Zawirska, radca prawny, doradza klientom we wszystkich aspektach prawa pracy. Specjalizuje się m.in. w zbiorowym prawie pracy, w tym w budowaniu relacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach z organizacjami związkowymi oraz w sporach zbiorowych.

PS