- Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do udziału w projekcie – mówi dr Krystyna Babiak – dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP. – Naszym celem jest między innymi wszechstronne działanie na rzecz poszerzania i pogłębiania wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży. Zależy nam również na kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków – podkreśla dr Krystyna Babiak.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach. Etap pierwszy, który zaplanowano na 30 marca, składać się będzie z części pisemnej oraz wypowiedzi ustnej przed komisją szkolną.

Do etapu okręgowego zakwalifikuje się 3 najlepszych uczniów z danej placówki. Etap okręgowy zostanie zorganizowany 27 kwietnia w siedzibach okręgowych izb radców prawnych. Uczniowie rozwiążą zadanie pisemne, a następnie wezmą udział w części ustnej.

Etap trzeci – centralny odbędzie się w Warszawie 17 i 18 maja. Polegał będzie na wypowiedzi ustnej przed komisją centralną.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. 

Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 14 marca 2016 r.

Lista regionalnych koordynatorów oraz szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

PS