Senat odrzucił m.in. poprawki opozycji, które zwiększały budżet Trybunału Konstytucyjnego o ok. 1,6 mln zł, a budżet rzecznika praw obywatelskich o ok. 3,3 mln zł.

Poprawka dotycząca TK nie została zaakceptowana, mimo poparcia przez senacką komisję budżetu i finansów.

Przyjęta została natomiast poprawka zakładająca przeznaczenie 2,5 mln zł na wydatki bieżące kancelarii Senatu, kosztem pieniędzy na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

PS