W 2015 roku blisko 75 proc. absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zdało egzaminy na aplikacje prawnicze.

Drugie w kolejności wyniki odnotowali absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (60,34 proc.), a następni byli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (59,13 proc.).

Takie dane podali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podczas spotkania z dziekanami wydziałów prawa, które odbyło się 17 lutego w Popowie.

Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, które odbyły się 26 września 2015 r. P

Zaprezentowane zostały również wyniki naboru na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

W konferencji uczestniczyli dziekani 30 uniwersytetów i polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Obecni byli również przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, samorządu zawodowego adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

PS/źródło: MS