Projekt przewidywał m.in. utworzenie nowego stanowiska sędziowskiego - sędziego grodzkiego w sądzie rejonowym - w miejsce asesorów, którzy od maja przyszłego roku stracą uprawnienia do orzekania.

6 maja przyszłego roku wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający, że pełnienie przez asesora funkcji sędziowskich jest sprzeczne z konstytucją.

Zgodnie z projektem sędzia grodzki miał mieć taki sam status, jak wszystkie pozostałe kategorie sędziów sądów powszechnych i szczególnych.