Katarzyna Kopczewska specjalizuje się w doradztwie podatkowym głównie w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji na rynku nieruchomości. Wielokrotnie doradzała deweloperom przede wszystkim na rynku nieruchomości komercyjnych, firmom budowlanym, a także funduszom inwestycyjnym. Skupia się również na doradztwie w kwestiach podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagadnieniach grup kapitałowych. 

PS