Sytuacja na rynku prasy jest trudna, spada sprzedaż gazet codziennych, rośnie inflacja.
Wszystkie te czynniki wymuszają działania dostosowawcze - tak niektórzy wydawcy uzasadniają wprowadzane właśnie podwyżki cen swoich tytułów. Jednak Gazeta Prawna nie będzie droższa. Sprzedaż naszej gazety nieprzerwanie rośnie od kilkunastu miesięcy. Dobra sytuacja finansowa gazety zbudowana na zaufaniu naszych czytelników daje nam możliwość stałego podnoszenia jakości naszego tytułu i wprowadzanie zmian, o które państwo proszą. Na początku października dołożyliśmy forsal.pl. Teraz dokładamy do gazety dwa nowe tygodniki: Nowe prawo - praktyka i Nowe prawo - przepisy. Kierujemy je do naszych prenumeratorów. A dla wszystkich czytelników, w tym prowadzących działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia, od tego tygodnia codziennie tworzymy specjalne strony poświęcone najmniejszym firmom.