Jak relacjonował po spotkaniu rzecznik SN Dariusz Świecki członkowie Komisji Weneckiej pytali, czy w naszym porządku prawnym parlament ma uprawnienia do zmiany uchwał, które podjął w przedmiocie wyboru sędziów TK parlament poprzedniej kadencji.

Chcieli też wiedzieć, czy wybór poprzednich sędziów TK jest ważny i jaka jest przyczyna, że prezydent nie odebrał od nich ślubowania.

Delegacja pytała także o zmiany w grudniowej nowelizacji ustawy o TK, dotyczące sprawności postępowania przed TK. Chodziło m.in. o brak vacatio legis tej ustawy i czy w polskim porządku prawnym są jakieś normatywne uregulowania dotyczące odroczenia ustaw.

-Z pytań, które były formułowane pod naszym adresem, wynikało, że członkowie Komisji Weneckiej są bardzo dobrze zorientowani w naszej sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym i mają rozeznanie co do istoty i funkcji, jaką pełni TK – podsumował spotkanie sędzia Dariusz Świecki.

Nowelizacja ustawy o TK oraz zagadnienia dotyczące wyboru sędziów trybunału były również głównymi tematami spotkania przedstawicieli Komisji Weneckiej z KRS.

Przedstawiciele KRS zreferowali także zagadnienia dotyczące skargi konstytucyjnej, którą Krajowa Rada Sądownictwa złożyła do trybunału na nowelę ustawy o TK.

PS