Adwokaci proponują aby do k.p.k. wprowadzić możliwość sporządzania kasacji przez prezesów samorządów prawniczych, których członkowie pełnią funkcje obrońców lub pełnomocników w sprawach karnych.

Ich zdaniem pomysł, aby szefowie NRA i KRRP mieli uprawnienia do wnoszenia kasacji nadzwyczajnych, wzmocniłby prawo do sądu i do obrony osób skazanych z rażącym naruszeniem prawa.

Poszerzyłoby to również możliwość eliminowania przez prezesa Sądu Najwyższego orzeczeń wydanych z rażącym naruszeniem prawa, a to z kolei powinno poprawić jakość i spójność orzecznictwa - piszą.

Prawo to dawałoby rozszerzenie w art. 521 par. 1 k.p.k. kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia kasacji nadzwyczajnych. Obecnie taką możliwość mają: minister sprawiedliwosci, prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich.

PS/źródło: Rzeczpospolita