6 stycznia w Niedzicy odbyło się nieformalne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i premiera Węgier Viktora Orbana. Po jego zakończeniu nie wydano żadnego komunikatu, ani nie poinformowano, czego dotyczyło.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapytała zatem Prawo i Sprawiedliwość o szczegóły. PiS dostarczyło organizacji informacje o kosztach, faktury, rachunki i umowy. Wynikało z nich, że łączne na organizację wydano 13385 złotych.

Nie przedstawiono jednak informacji, kto wystąpił z zaproszeniem na to spotkanie, ani notatek, protokołów, stenogramów, innych dokumentów zawierających informacje o przebiegu rozmowy. Jak informuje Sieć Obywatelska Watchdog "stwierdzono, że żądane w tym zakresie informacje nie stanowią informacji publicznych". Organizacja w związku z nieudzieleniem odpowiedzi złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność PiS.

"W skardze przypomnieliśmy, że działalność partii politycznych, zgodnie z art. 11 ust. 2 konstytucji RP w związku z art. 61 ust. 1 i 2 konstytucji RP podlega zasadzie jawności. Ma to związek z funkcją partii politycznych w ustroju demokratycznym, których cel i działalność są ściśle związane ze sprawami publicznym, a ponadto z opłacaniem działalności partii politycznych m in. ze środków publicznych. Ponadto przypomnieliśmy, że informacją publiczną nie jest informacją, która „ma istotne znacznie dla interesu publicznego” – jak twierdziła partia – ale jest nią każda informacja, która dotyczy spraw publicznych. Partie polityczne podlegają jawności" - wskazała organizacja w komunikacie.

PS/źródło: Sieć Obywatelska Watchdog