Usługi pomocy prawnej obejmować będą w szczególności udzielanie konsultacji, przygotowywanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie MSN w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

PS