Biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nagminnie stosują klauzule niedozwolone – takie wnioski płyną z badania, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi od kilku miesięcy. W ubiegłym roku badał przedsiębiorców w województwie łódzkim, obecnie podobne działania trwają w województwie świętokrzyskim. Urząd prosi przedsiębiorców o wypełnienie pięciostronicowych ankiet, a dodatkowo – o przedstawienie wzorców regulaminów i umów z konsumentami. I przy okazji sprawdza, czy są one zgodne z przepisami.
Wyniki badań nie napawają optymizmem. Nieprawidłowości wykryto u 41 przedsiębiorców na 61 objętych badaniem. Okazuje się bowiem, że większość z nich we wzorach umów, jakimi posługiwała się w obrocie z konsumentami, stosowała klauzule uznane za niedozwolone.
Skąd te błędy? Pośrednicy czynili to z różnych powodów: próbując zabezpieczyć swoje interesy przed nieuczciwymi klientami, niekiedy z powodu nieznajomości przepisów, a czasem by mieć podstawę do żądania wypłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy tak naprawdę nie byli do tego uprawnieni.
Stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Obecnie wobec dwóch biur pośrednictwa z Łodzi prowadzone są postępowania wyjaśniające.
Niewykluczone, że urząd zdecyduje się na kontynuowanie badań jeszcze w innych rejonach Polski.
Także konsument może wystąpić przeciwko przedsiębiorcy. W sytuacji, kiedy zawrze z przedsiębiorcą umowę nienegocjowaną indywidualnie, która zawiera postanowienie abuzywne, już wpisane do rejestru klauzul, może złożyć do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Dlatego w niniejszym poradniku podpowiadamy, jak przygotować się do ewentualnej kontroli. Na podstawie wniosków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z badań przeprowadzonych w województwie łódzkim przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przy formułowaniu wzorów umów o pośrednictwo, które ujawniła kontrola w województwie łódzkim. Wskazujemy, na co przedstawiciele branży nieruchomości powinni zwrócić uwagę podczas analizy postanowień stosowanych w wzorcach umownych i regulaminach. Porady mogą być wskazówką, jak poprawić zapisy, by nie narazić się na ewentualne uwagi ze strony UOKiK. Podpowiadamy ponadto, jaką strategię działania przyjąć, kiedy już w trakcie kontroli przedsiębiorca się zorientuje, że w stosowanych przez niego wzorcach umów są klauzule niedozwolone. A także jak się bronić, kiedy dojdzie do nałożenia kary przez UOKiK.
„Po ubiegłorocznych badaniach biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w województwie łódzkim powstało zestawienie najczęściej popełnianych błędów. Obecnie podobna akcja trwa w województwie świętokrzyskim. Jesteśmy na etapie gromadzenia informacji po wystosowaniu wezwań: spływają odpowiedzi na ankiety, niektórzy przedsiębiorcy wystąpili o przedłużenie terminu. Nie ma jeszcze planu dalszych badań. Mogę jednak powiedzieć, że rynek pośrednictwa w obrocie nieruchomościami poddawany jest przez UOKiK ciągłemu monitoringowi.