To on z ramienia poprzedniego rządu był odpowiedzialny za ustawę o Radzie Dialogu Społecznego (RDS), czyli przepisy o nowym forum konsultacji i negocjacji rządu, związków zawodowych i pracodawców. Prace legislacyjne przebiegły szybko i bez przeszkód, co zaowocowało tym, że RDS została powołana jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Tym samym udało się zakończyć trwający ponad dwa lata pat w negocjowaniu zmian dotyczących spraw zatrudnienia (związki zawodowe zawiesiły swoje uczestnictwo w pracach Komisji Trójstronnej, która została zastąpiona przez RDS).

Choć w ubiegłym roku Jacek Męcina zrezygnował z funkcji wiceministra pracy, to jednak wciąż zachowuje istotny wpływ na tworzenie prawa dotyczącego zatrudnienia. Po rozstaniu z resortem wrócił bowiem do współpracy z Konfederacją Lewiatan i z jej ramienia został członkiem… RDS.

ŁG