Jej kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury.

Małgorzata Manowska jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W 2007 r. pełniła również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne na aplikacjach: radcowskiej i notarialnej. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego.

Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1994 r. zdała egzamin sędziowski z wynikiem celującym. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a w 2011 r. – doktora habilitowanego.

PS/źródło: MS