Za kierowanie nową placówką odpowiadać będzie adwokat Patrizia Sangalli.

PS