Wyjaśnił, że w siedemnastu przypadkach odmówiono realizacji tych zadań "ze względu na brak zapewnienia finansowania", w pięciu punktach adwokaci lub radcowie prawni odmówili podpisania umów, a w trzynastu nie wyłoniono organizacji pozarządowej, która prowadziłaby taki punkt.

"Nie ma podstaw do tego, żeby te powiaty odmówiły zawierania umów, twierdząc, że nie mają zapewnionego finansowania, szczególnie, że pozostałe powiaty na terenie kraju w dużych miejscowościach i w małych takie umowy zawarły" - podkreślał przedstawiciel resortu sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

PS/źródło: PAP