Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w Belgii na identycznych zasadach, jak obywatel tego kraju. Nie ma przy tym żadnych obostrzeń co zakupu gruntów rolnych lub lasów.
Belgijskie prawo oraz zobowiązania międzynarodowe związane z członkostwem Belgii w Unii Europejskiej stanowią, że cudzoziemcy, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, nie mogą być traktowani gorzej niż obywatele tego kraju. Ponadto prawo nie stawia dodatkowych wymagań dla kupujących rolną ziemię lub teren leśny w Belgii. Tak więc zarówno cudzoziemcy, jak i Belgowie, którzy nabywają grunty rolne, nie są sprawdzani pod kątem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, przynależności organizacyjnej lub miejsca zamieszkania.

Bez ograniczeń