SK&S doradzał klientowi we wszystkich elementach transakcji, w tym także w zakresie obowiązków regulacyjnych, uzyskiwania zgód organów antymonopolowych oraz kwestiach związanych z finansowaniem transakcji. Ze względu na fakt iż ACE jest spółką luksemburską, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcja wymagała ścisłej współpracy z kancelariami z Meksyku, Luksemburga, Hiszpanii i innych jurysdykcji, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków wezwaniowych, notyfikacyjnych, antymonopolowych oraz przeprowadzenia procedury squeeze-out.

W doradztwo zaangażowany był zespół prawników z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak kierowany przez mec. Krzysztofa Pawlisza, partnera odpowiedzialnego za praktykę rynków kapitałowych kancelarii, w składzie: Andrzej Motyka, Justyna Młodzianowska, Witold Kurek, Jan Pierzgalski i Anna Bartosiewicz. Za kwestie antymonopolowe odpowiadał mec. Krzysztof Kanton, partner odpowiedzialny za praktykę prawa konkurencji.

PS