Jakub Jędrzejak jest członkiem zespołów fuzji i przejęć oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacji, kieruje także praktyką bankowości i finansów. Specjalizuje się w prowadzeniu transakcji M&A, w tym z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.

Dr hab. Jakub Pokrzywniak specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektorów regulowanych. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych i prawem energetycznym oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej. Współzarządza praktyką ubezpieczeniową oraz energetyczną. Jest związany z kancelarią WKB od chwili jej powstania w 2004 roku.

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska zarządza zespołem prawa umów handlowych oraz współkieruje praktyką prawa własności intelektualnej i TMT. Jest współzałożycielką kancelarii WKB. Od prawie 20 lat specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim oraz prawem konsumenckim.

Maciej Szambelańczyk jest ekspertem z zakresu prawa energetycznego, w szczególności w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii. Dołączył do zespołu WKB z chwilą powstania kancelarii w 2004 roku.

PS