Sejm odrzucił w piątek projekt PiS dotyczący zmian w ustawie o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uprawniający studentów do 26. roku życia do 50-proc. ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi.

O odrzucenie projektu nowelizacji wnioskowały komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury.

Posłowie PiS proponowali dodanie do obecnej ustawy zapisu o 50- proc. uldze dla studentów do 26. roku na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi. Uprawnienia te obejmowałaby wyłącznie na przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły wyższej i z powrotem.

Za odrzuceniem projektu było 214 posłów, 198 głosowało przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

Obecnie studenci do 26. roku posiadają ulgę w wysokości 37 proc. na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego koleją w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.