Wniosek taki złożyła Naczelna Rada Adwokacka w kwietniu 2015 r. Postanowieniem z 24 września 2015 roku TK odmówił nadania wnioskowi dalszego biegu, na co NRA złożyła zażalenie. 23 grudnia 2015 roku. trybunał postanowił nie uwzględniać odwołania.

W uzasadnieniu TK wskazał, że rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, stanowi wyłączną kompetencję ustawodawcy.

"Zgodnie z przyjętym orzecznictwem trybunału ustawodawca, tworząc poszczególne samorządy zawodowe, jest także uprawniony do określania zakresu pieczy nad wykonywaniem poszczególnych zawodów, w tym również do przyznania nowych uprawnień określonej grupie zawodowej"- czytamy w uzasadnieniu.

Przyznanie radcom prawnym kompetencji do występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych pośrednio wpływa także na sytuację adwokatów, jednak w ocenie TK nie oznacza to, że NRA ma legitymację do kwestionowania konstytucyjności przepisów, które kształtują sytuację prawną innego samorządu zawodowego.

"Przedstawiciele określonego zawodu - korzystając z prawa, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 4 konstytucji - mogą domagać się kontroli wyłącznie tych aktów normatywnych, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem danej profesji"- wskazano w uzasadnieniu.

PS/źródło: NRA