(...)

Jak wynika z danych na 30 listopada 2015 r., w Polsce jest obecnie 3281 notariuszy i 449 zastępców notarialnych. To dużo czy mało? Biorąc pod uwagę, że na koniec roku 2012 w całym kraju działało 2368 notariuszy, a na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba rejentów zwiększyła się niemal o 30 proc., to dużo. Jednocześnie jednak obserwujemy zjawisko zmniejszania się dynamiki tego przyrostu: w roku 2013 liczba notariuszy wzrosła o 282 osoby, w rekordowym 2014 – o 431, a już w 2015 – o ok. 200. W naszej ocenie wynika to z tego, że finansowe perspektywy nie są już tak atrakcyjne jak kilka lat temu, co znajduje odzwierciedlenie w spadającym zainteresowaniu aplikacją notarialną, czego konsekwencją jest ograniczony dopływ nowych osób.

(...)

Cały felieton czytaj w eDGP.