W badanych przez RPO postępowaniach komornik nie tylko doręczał pisma, ale stosował także pozaustawowe i niedopuszczalne prawnie środki. Polegały one m.in. na „pouczaniu” potencjalnych dłużników o ewentualnych konsekwencjach braku spłaty należności w terminie, co było odbierane przez adresatów jako zastraszanie.

Rada Izby Komorniczej w Łodzi poinformowała rzecznika, że postępowanie komornika było przedmiotem czynności nadzorczych Sędziego Wizytatora Sądu Okręgowego w Łodzi. W ramach kontroli zakazano mu m.in. weryfikowania danych osobowych oraz dołączania do przekazywanego pisma pouczeń lub innych informacji.

Teraz RPO oczekuje na ostateczne stanowisko Krajowej Rady Komorniczej w zakresie zgłaszanego problemu.

PS/źródło: RPO