Sędziowie domagają się szybkiego stworzenia systemu wynagrodzeń oderwanych od sztucznie określanej przez polityków kwoty bazowej, który będzie związany ze średnią płacą w kraju.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją w wymiarze sprawiedliwości wywołane brakiem realnych działań - napisali w uchwale sędziowie biorący udział w II Kongresie. Niewykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie asesorów grozi zapaścią w polskich sądach rejonowych - dodają sędziowie.
Jeśli do 5 maja przyszłego roku asesorzy nie otrzymają nominacji, tysiące prowadzonych przez nich postępowań zostaną wstrzymane.