Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy odmówiła udostępnienia informacji o wynagrodzeniach, jakie otrzymali autorzy zamówionych przez nią opinii prawnych związanych z Trybunałem Konstytucyjnym.

O dane dotyczące liczby zleconych ekspertyz i tożsamości ich autorów oraz skany umów zawartych z nimi w okresie od 18 października 2015 r. zwróciło się Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Pomimo upływu 14-terminu przewidzianego przez ustawę, organizacja nie otrzymała żadnej odpowiedzi. 16 grudnia skierowała więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność prezydenta.

Centrum wnosi w niej o stwierdzenie, że bezczynność prezydenta ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz domaga się wymierzenia grzywny. Zgodnie z argumentacją zamieszczoną w skardze informacje, o które wystąpiono do kancelarii prezydenta, mają bardzo duże znaczenie społeczne w kontekście sporu toczącego się wokół TK. Opinia publiczna powinna zatem mieć możliwość zapoznania się z dokumentami, które, jak wynika z wypowiedzi publicznych prezydenta Dudy i szefowej jego kancelarii Małgorzaty Sadurskiej, miały znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zaprzysiężenia sędziów trybunału.