Prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego i oferty publicznej prowadził zespół prawa rynków kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

 Prace zespołu koordynował dr Szymon Okoń.

PS