Christer Söderlund jest uznanym ekspertem w zakresie arbitrażu międzynarodowego. Był członkiem Rady Dyrektorów Instytutu Arbitrażowego SCC (2007-2009), a w 2006 roku został powołany przez rząd Szwecji do składu orzekającego Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych ICSID. Jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ponadto zasiada w składach orzekających wielu innych instytutów arbitrażowych, w tym Międzynarodowego Komercyjnego Sądu Arbitrażowego w Moskwie, Regionalnego Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Komercyjnego w Kairze, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Kazachstanie, Komisji Arbitrażowej w Pekinie, oraz Panelu Arbitrów Branży Energetycznej przy Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów ICDR.

PS