Zgodnie z ustawą o prokuraturze Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji.

Aleksander Szwed ukończył historię na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; odbył też studia podyplomowe m.in. z zakresu administracji w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu. Prowadził własne gospodarstwo rolne w Radkowie, pracował przez kilka lat w urzędzie miasta w Kłodzku. W 2015 roku objął stanowisko kierownika referatu zarządzania funduszami i promocji w urzędzie miasta w Kudowie-Zdroju.

W 2010 i 2014 uzyskiwał mandat radnego rady powiatu kłodzkiego. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego klubu radnych PiS. W wyborach w 2015 roku Szwed został wybrany na senatora IX kadencji w okręgu nr 5, obejmującym powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Otrzymał prawie 40 tys. głosów.

Marek Pęk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku ukończył na tym wydziale także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego.

Zajmował się doradztwem prawnym w zakresie m.in. prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Był także konsultantem posłów i eurodeputowanych. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku z ramienia PiS został wybrany do Senatu IX kadencji.

Krajową Radę Prokuratury, która ma stać "na straży niezależności prokuratorów", utworzono na mocy obowiązującej od 31 marca 2010 roku nowelizacji ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

W skład KRP wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, trzech prokuratorów wybranych przez prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów wybranych przez prokuratorów apelacyjnych.

Senatorowie wybrali też w czwartek Stanisława Gogacza na przewodniczącego senackiej komisji ustawodawczej. Dotychczasowy szef tej komisji - Bohdan Paszkowski (PiS) - został we wtorek wojewodą podlaskim.

Stanisław Gogacz (PiS) ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także uczestniczył w kursie doktoranckim (sekcja socjologii) na Wydziale Nauk Społecznych tego uniwersytetu. W latach 2002-2006 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, dwukrotnie (2002-2003, 2005-2006) pełnił też funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego. Jest członkiem NSZZ „Solidarność”, Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W VII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia. W kolejnej kadencji Senatu był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.