Transakcja prowadzona jest przez Jarosława Grzesiaka, partnera zarządzającego oraz Rafała Sieńskiego, partnera z praktyki rynków kapitałowych, których wspierają Rafał Baranowski, partner lokalny oraz prawni Filip Kijowski w odniesieniu do aspektów korporacyjnych oraz fuzji i przejęć.

Aleksander Janiszewski, partner lokalny, wspierany przez prawników: Magdalenę Bachledę Księdzularz, Maję Gawrysiuk oraz Martynę Komorniczak, jest odpowiedzialny za doradztwo w zakresie bankowości i finansów.

W skład zespołu rynków kapitałowych wchodzą ponadto prawnicy: Mateusz Zaleński, Tomasz Szekalski oraz Piotr Płatnerz.

Partner Dorothee Fischer-Appelt oraz counsel Godric C. Shoesmith z biura Greenberg Traurig w Londynie są odpowiedzialni za doradztwo w obszarze prawa amerykańskiego.

PS