Marszałek Kuchciński uważa, że ostatnie wydarzenia wskazują na konieczność "głębokiej refleksji" nad modelem funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem, "konieczne zmiany" powinny zagwarantować to, że Trybunał będzie działał w oderwaniu od wpływów politycznych. Marek Kuchciński apeluje w związku z tym "do wszystkich sił politycznych o współpracę i wsparcie inicjatyw realizujących powyższe założenia."

Marek Kuchciński pisze też w wydanym oświadczeniu, że dzisiejsze orzeczenie ma walor historyczny i odnosi się do sytuacji prawnej, która w ostatnich dniach zasadniczo się zmieniła. Dodaje, że wczorajsze powołanie pięciu sędziów ma podstawę w autonomii regulaminowej Sejmu. "Wyrok potwierdza, że ustawa o Trybunale przyjęta w poprzedniej kadencji była obarczona wadami konstytucyjnymi" - dodaje Marek Kuchciński.

Trybunał uznał dziś, że trzech sędziów powołano w poprzedniej kadencji Sejmu zgodnie z konstytucją, a dwóch - niezgodnie. Sędziowie w uzasadnieniu stwierdzili też, że prezydent ma konstytucyjny obowiązek odebrania ślubowania od sędziów, których wybrał Sejm.