Uchwałę o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła 5 listopada 2015 r.

PS