W minionym miesiącu kolejne siedem organizacji pozarządowych uzyskało za pośrednictwem Centrum Pro Bono bezpłatną pomoc prawną najlepszych polskich firm prawniczych.

- Najbardziej spektakularną sprawą podjętą we wrześniu była pomoc udzielona Fundacji TUS przez krakowską kancelarię Kuczek Maruta i Wspólnicy. Wsparcie prawników polegało na reprezentacji fundacji w trudnych negocjacjach o teren zajmowany przez nią, który Miejski Zakład Autobusowy starał się przejąć wbrew postanowieniom umowy. Prawnicy kancelarii jednoznacznie dowiedli, że wbrew twierdzeniom strony przeciwnej fundacja ma prawo użytkować teren przez kolejne siedem lat - mówi Julia Kluczyńska koordynator projektu Centrum Pro Bono.

Nie tylko porady

W trakcie 10 miesięcy działalności Centrum Pro Bono, za jego pośrednictwem kancelarie pomogły zainteresowanym organizacjom non profit aż w 35 sprawach.

- Problemy zgłaszane do nas poprzez Centrum obejmują szeroki zakres prawa: od prawa pracy, podatków, ochronę danych osobowych, poprzez prawo cywilne, do zamówień publicznych. Organizacje pozarządowe zgłaszają najczęściej sprawy, w których proszą o wyjaśnienie wątpliwości prawnych - tłumaczy Paweł Lipski, prawnik kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Za pośrednictwem Centrum Pro Bono kancelarie zrealizowały do tej pory również 4 projekty edukacyjne adresowane do organizacji pozarządowych oraz przygotowały projekt zmian ustawy o VAT w celu zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej. W zeszłym tygodniu projekt został przedstawiony przez Centrum Pro Bono Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo.

Dla dobra publicznego

Centrum Pro Bono współpracuje na chwilę obecną z kilkunastoma polskimi kancelariami prawnymi. Może się do niego zgłosić każda organizacja non profit, a także nieformalna grupa, która potrzebuje porady prawnej.

- Współpraca z Centrum Pro Bono pozwala angażować się w działania, które według nas są jedną z dróg, dzięki której możemy wspierać budowanie i porządkowanie prawa w Polsce. Traktujemy te działania na równi z pracą dla klientów i sprzyjamy kolejnym inicjatywom pro bono, które pojawiają się w kancelarii. Cieszy nas, że młodzi prawnicy, którzy zaczynają swoją karierę, widzą olbrzymią wartość takiego zaangażowania - podkreśla mec. Alina Szarlak, partner w kancelarii White & Case. Zgłoszenie swojej sprawy jest bardzo proste, bo wystarczy do tego wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.centrumprobono.pl/pl/zgloszenia.

JAK UZYSKAĆ POMOC Z CENTRUM PRO BONO

1. Organizacja pozarządowa zgłasza Centrum Pro Bono sprawę wymagającą pomocy kancelarii prawnej (wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza on-line.)

2. Centrum Pro Bono weryfikuje sprawę i pomaga organizacjom we właściwym jej opisaniu

3. Koordynator umieszcza sprawę na zakodowanej części strony dostępnej tylko dla współpracujących kancelarii

4. Koordynator programu lub bezpośrednia osoba z kancelarii, która podjęła się prowadzenia sprawy, kontaktuje się z organizacją

5. Kancelaria może podjąć się prowadzenia danej sprawy poprzez proste zdjęcie jej ze strony internetowej z zastrzeżeniem, że jest to jej autonomiczna decyzja, gdyż Centrum Pro Bono nie gwarantuje, że zgłoszona sprawa zostanie podjęta przez kancelarię ani pomyślnie zakończona