W swoim oświadczeniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników i Instytut Prawa i Społeczeństwa krytykują m.in. zmiany w regulaminie Sejmu, które przewidują, że w miarę "zaistnienia innych okoliczności", to marszałek wyznacza termin do zgłaszania kandydatów na sędziów. „W tym wypadku mamy do czynienia z wprowadzeniem do regulaminu Sejmu możliwości wyboru sędziów w oparciu o przesłankę nieprzewidzianą w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym” – alarmują organizacje.

Dodają, że obecnie w systemie prawnym funkcjonuje szereg sprzecznych ze sobą norm, których część będzie w najbliższym czasie przedmiotem kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Wbrew temu co wynika z uzasadnienia ustawy o TK z 19 listopada 2015 r., jak również uchwał z 25 listopada 2015 r. ( unieważniających wcześniejsze uchwały dotyczące wyboru sędziów TK), ocena zgodności z konstytucją podstawy prawnej podjęcia uchwał z 8 października 2015 r. ( dotyczących wyboru pięciu nowych sędziów) należy jedynie do Trybunału Konstytucyjnego - czytamy w oświadczeniu organizacji.

Organizacje odniosły się również do pojawiających się w ostatnich dniach zarzutów pod adresem Trybunału oraz określania go mianem sądu partyjnego. „Protestujemy przeciwko takiemu definiowaniu roli Trybunału i sędziów. Obraża to wszystkich dotychczasowych sędziów, niezależnie od tego kto zgłaszał ich kandydatury. Odbiera walor niezawisłości wszystkim przyszłym sędziom. Deprecjonuje rolę Trybunału jako strażnika zgodności prawa z konstytucją” – napisano w oświadczeniu.

PS