Kancelaria reprezentowała firmę Gülermak w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zamówienia publicznego na budowę II linii metra w Warszawie - I etap realizacji odcinka zachodniego od stacji Rondo Daszyńskiego.

Wybrano ofertę Gülermak złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Przeciwko temu rozstrzygnięciu odwołanie złożyły dwa konkurencyjne konsorcja.

W ogłoszonym 27 listopada 2015 roku wyroku, KIO oddaliła wszystkie zarzuty przeciwko ofercie Gülermak.

Zespołem prawników kancelarii KKLW kierował adwokat Jacek Kosiński.

PS