Wybrano ofertę Gülermak złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Przeciwko temu rozstrzygnięciu odwołanie złożyły dwa konkurencyjne konsorcja.

W ogłoszonym 27 listopada 2015 roku wyroku, KIO oddaliła wszystkie zarzuty przeciwko ofercie Gülermak.