Jak powiedział Maciej Kujawski z biura prasowego ministerstwa, projekt w końcu października ma trafić pod obrady rządu. Jednocześnie Kujawski zapewnił, że wejście w życie w ostatnią niedzielę wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odnoszącego się do nieznowelizowanych przepisów, nie spowoduje utrudnień w pracy sądów.

W rządowym projekcie doprecyzowano m.in. przepisy odnoszące się do kierowania oskarżonych na obserwację psychiatryczną. W lipcu ubiegłego roku TK orzekł, iż procedura karna niedostatecznie gwarantuje sądową weryfikację zgłaszanej przez biegłych konieczności osadzenia podejrzanego na obserwacji w zakładzie psychiatrycznym i nie wskazuje maksymalnego czasu takiego osadzenia.

Sędziowie TK stwierdzili wówczas, że warunkiem do zastosowania kwestionowanego przepisu kpk, umożliwiającego pozbawienie wolności na czas obserwacji psychiatrycznej, powinno być ustalenie wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

W związku z tym w projekcie przewidziano, że "badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo". Ponadto określono maksymalny czas takiego badania - trzy miesiące.

Oddzielny projekt nowelizujący przepisy kpk dotyczące obserwacji psychiatrycznej przygotował Senat

Kujawski, odpowiadając na pytanie, dlaczego nowelizacji nie wprowadzono przed wejściem w życie wyroku TK odpowiedział, że zmiana jest częścią dużego i złożonego projektu nowelizacji przepisów prawa karnego, co spowodowało opóźnienie drogi legislacyjnej. "Ze względu na zakresowy charakter wyroku TK, do wejścia w życie nowelizacji sądy będą interpretować obecne przepisy w świetle orzeczenia Trybunału" - powiedział Kujawski.

Przygotowany przez ministerstwo projekt zmian poza kwestią obserwacji psychiatrycznej dotyczy także m.in. zwiększenia znaczenia kary ograniczenia wolności, a także chroni przed utrwalaniem pornograficznych wizerunków osób bez ich zgody. W nowelizacji rządowej wprowadzana jest też możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej.

Oddzielny projekt nowelizujący przepisy kpk dotyczące obserwacji psychiatrycznej przygotował Senat. Jednak w opinii ministerstwa projekt ten powinien zostać doprecyzowany i zmodyfikowany m.in. przez wydłużenie maksymalnego czasu badania oskarżonego w szpitalu. Z tych względów senacki projekt po pierwszym czytaniu został skierowany w ubiegłym tygodniu do sejmowej komisji, gdzie ma być rozpatrywany wspólnie z propozycjami rządowymi.