Zespół Dentons tworzyli Paweł Dębowski, partner, szef Europejskiego Zespołu Prawa Nieruchomości, partner Tomasz Stasiak oraz prawnik Iwona Huryn.

PS