Z jednej strony zmagają się z wymogami przejrzystości, a z drugiej z chęcią uzyskania oszczędności podatkowych - czytamy w komunikacie firmy.

Blisko 72 proc. spółek deklaruje, że ich podejście do planowania podatkowego jest sprzeczne z oczekiwaniami ich krajowych organów skarbowych. W Wielkiej Brytanii odsetek ten sięgnął 78 proc. Jednocześnie 77 proc. ankietowanych twierdzi, że inwestorzy wywierają zwiększony wpływ na ich strategię podatkową, w wielu przypadkach domagając się większego dostępu do danych i oszczędności finansowych - wynika z badania Allen & Overy.

Ponadto spółki zwracają coraz większą uwagę na ryzyka związane z planowaniem podatkowym. Badanie wskazuje, że 40proc. respondentów z sektora górniczego, finansowego i telekomunikacyjnego podkreśla, że kwestie podatkowe stanowią istotną część zarządzania ryzykiem reputacyjnym.

Także podatnicy w Polsce są coraz bardziej świadomi ryzyka reputacyjnego związanego z optymalizacją podatkową.

PS