Spółka powstała w odpowiedzi na zmiany na rynku usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych, które nastąpią po 1 stycznia 2016 r.

Kancelarie Zimmerman i Wspólnicy oraz FilipiakBabicz w dalszym ciągu pozostają na rynku, świadcząc dotychczasowe usługi doradztwa prawnego w zakresie swoich specjalizacji.

PS