Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak odmówił podania dalszych informacji dotyczących stanu zdrowia lub procesu leczenia zmarłej, powołując się na tajemnicę lekarską.Monika Zbrojewska w 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003 – 2008 była ekspertem sejmowych komisji śledczych, a w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. W roku 2011 r. rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury. Była sekretarzem i członkiem Rady Naukowej OBA. Napisała ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

EŚ/Adwokatura.pl