Zgoda wydana przez prezesa UOKiK jest jednym z kilku czynników warunkujących zakończenie transakcji, na mocy której grupa Kruk S.A. może przejąć wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,7 mld zł.

Ze strony Crido Legal w skład zespołu prowadzącego postępowanie i transakcję wchodzą mec. Jakub Ziółek, mec. Agnieszka Mitręga, Filip Grzesiak i dr Szymon Syp.

W ramach przygotowania koncepcji dotyczącej postępowania przed prezesem UOKiK kancelarię Crido Legal wspomagała również kancelaria Modzelewska Paśnik sp.k.

PS